Mentor til Integrationsteamet i Holstebro

jobzonenVi søger en selvstændig og robust mentor til at løse opgaver omkring ny-ankomne flygtninge. Som mentor er du med til at sikre en god start og integration i kommunen.

Vi har fokus på den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse, og vi arbejder intenst på, at flest mulige opnår selvforsørgelse via job eller uddannelse – dette via resultatmål og fokus på progression.

Du vil indgå som aktiv virksomhedsmentor og være behjælpelig med opstart i de første praktikker som borgeren skal deltage i. Du vil indgå i teamet sammen med en anden mentor og have tæt samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen.

Det forventes at du kan arbejde ud fra tankegangen ”hjælp til selvhjælp”, da vi mener det er vigtigt at have fokus på den enkeltes ressourcer og hvordan disse udnyttes bedst muligt i en almindelig hverdag.

Integrationsteamet består af 24 medarbejdere, 1 faglig leder og 1 funktionsleder. Teamet er en del af Jobcentret, hvor vi løser opgaver omkring den generelle integration samt indsatsen omkring job og uddannelse efter integrationsloven.

Vi tilbyder:

 • gode kollegaer i et godt arbejdsmiljø
 • god faglig vejledning og relevant kompetenceudvikling
 • et team, der er parat til at oplære dig i dit nye arbejde
 • synlig ledelse tæt på den daglige drift

Dine arbejdsområder vil blive:

 • Opgaver omkring modtagelsen af flygtninge
 • Virksomhedsmentor ved opstart i praktik.
 • Guide borgeren ifht.:
  • Sprogskole/ job
  • Bolig
  • Bank/ økonomi/ nem-id (IT)
  • Offentlige instanser (hvem og hvordan)
  • Netværksskabende ifht. lokalsamfund og frivillige initiativer
 • Koordinerende opgaver omkring bolig, læge, møder mv.
 • Tæt samarbejde med interne såvel som eksterne samarbejdsparter

Vi forventer at du:

 • Er psykisk robust og har ”ben i næsen”
 • Har erfaring eller kendskab til området/ målgruppen
 • Er fleksibel omkring arbejdstider
 • Har kendskab til det kommunale ”system”
 • Kan arbejde tværfagligt og systematisk samt være selvledende
 • Er målrettet og resultat- og udviklingsorienteret ifht. de politiske målsætninger på området
 • Ser muligheder frem for barriere og er loyal overfor trufne beslutninger
 • Har et godt humør og et positivt menneskesyn
 • Har kørekort og mulighed for at benytte egen bil

Stillingen er på 37 timer med opstart 1. januar 2016. Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt uge 47.

Søg stillingen senest 17. november 2016, kl. 8.00.

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med (HK/DS) med baggrund i dine kvalifikationer.

Yderligere oplysninger ved mentor Betina Nielsen (23 70 03 54) eller leder Karina Viborg (96 11 38 76 / 22 89 92 65).

Kilde: Mentor til Integrationsteamet – Holstebro Kommune – 7500, holstebro Jobzonen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.