Mentor ordning skal bryde social isolation

Kolding Kommune skal fortsat have fokus på de socialt udsatte borgere. Derfor vil jeg i budgetforhandlinger arbejde for, at vi indfører mentorordningen “Peer to Peer”. Oversat betyder Peer to Peer, “bruger til bruger støtte”, og er en frivillig mentorordning målrettet mennesker i socialpsykiatrien.

Peer-to-peer-metoden går ud på, at en person, der har haft en psykisk sygdom, eller stadig har en psykisk sygdom, men har lært at mestre denne, støtter en bruger, der aktuelt har en psykisk sygdom. Som psykisk syg får man dermed en frivillig mentor, der også har erfaring med psykisk sygdom, men som har lært at mestre den.

Mentorens opgave er at støtte borgerne i at blive mere integreret i lokalsamfundet og derved etablere netværk. Med denne ordning tror jeg på, at vi kan være med til at skabe større samfundsdeltagelse og dermed bryde den sociale isolation, der desværre ofte følger med, når man bliver alvorligt psykisk syg. Erfaringer viser, at livskvaliteten øges markant for de syge, når denne metode tages i brug. Effekten er også, at flere bliver selvhjulpne og dermed mindre afhængige af det kommunale system, eksempelvis i form af støtte fra en kontaktperson. En effekt, der er positiv for borgerne, og samtidig når vi længere på literen, og har dermed mulighed for at hjælpe flere.

Kilde: Debat – Mentor ordning skal bryde social isolation | Debat Kolding | jv.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.