Mentor ordning – Autismementor

topimageAutismementor ønsker vi at yde hjælp til praktiske og sociale færdigheder for at understøtte målet om hjælp til selvstændighed til normalt begavede  mennesker med Asperger Syndrom som har en diagnose inden for autismespektret. Dette kan typisk være at man er hjemmeboende eller  skal etablere sig selvstændigt i egen bolig.Integritet som mål. Vores menneskesyn tager sit udgangspunkt i det hele menneske og vi tror på en ligeværdig og anerkendende tilgang til vores medmennesker. Det betyder, at vi ud fra den enkeltes behov og ønsker, samarbejder  om at yde en så tilpasset støtte som mulig. Støtten ydes i eget miljø. Vi fokuserer på personlig udvikling, herunder selvforståelse og sociale og praktiske kompetencer. Der ydes støtte og træning i at tilegne sig redskaber og lave strategier for at håndtere mødet med det omgivende samfund. Vores tilbud kan blandt andet omfatte: Støtte fra en fast tilknyttet kontaktperson. Pædagogisk viden og erfaring indenfor Autismespektret. Udarbejdelse af statusbeskrivelse efter 6 måneder. Mentorstøtte som er tilpasset den enkeltes øvrige hverdags aktiviteter. At arbejde fremadrettet for at finde den bedst mulige beskæftigelse eller uddannelse for den enkelte.

Kilde: Mentor ordning – Autismementor

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.