Mentor- og støtteordninger til personer med autisme

Trygge rammer og tæt dialog

I Levas mentor- og støtteordning varetages indsatsen af en mentor, der gennem tæt dialog med familie, skole, arbejdsplads, fritidstilbud og sagsbehandler arbejder med at skabe struktur og rammer, der matcher den unge eller voksnes behov og funktionsniveau.

Hovedparten af vores målgruppe er mennesker med autisme, men ellers er det inden for områder som depression, angst og spiseforstyrrelser. Ofte er der tale om, at personen har flere diagnoser, hvor det i første omgang f.eks. er startet med en depression, og at det efter udredning har vist sig, at den underliggende problematik eksempelvis er autisme.

Aldersmæssigt spænder vi bredt – lige nu er den yngste mentee 10 år, og den ældste er 76.

Vi bruger begrebet støtteperson som samlet betegnelse for mentor og støttekontaktperson

Kilde: Levas – STU, uddannelse og tilbud til unge autister m.v.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.