Mentor-korps skal hjælpe unge og flygtninge i job

En ny partnerskabsaftale om et frivilligt, erhvervsrettet mentorkorps i Rudersdal har set dagens lys. Aftalen er netop indgået mellem erhvervsmentor.dk og Rudersdal Kommune.

Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Jens Bruhn (S) er glad for det nye initiativ:

– Det her er virkeligt noget der rykker, for jeg ved, at vi har mange ressourcestærke erhvervsfolk, der gerne vil gøre en indsats, siger Jens Bruhn og fortsætter:

– Er der noget, der adskiller os her i kommunen fra andre kommuner, er det erhvervs-seniorerne og de mange, der gerne vil gøre en frivillig indsats. Og en erfaren person med branchekendskab og solidt netværk kan gøre forskellen på job eller ikke job for en ung eller en flygtning.

Det er sekretariatet i »Bryd de unges ledighed – nu«, der koordinerer mentorindsatsen, og som skal formidle frivillige erhvervsledere og erfarne erhvervsfolk til lokale unge og flygtninge i Rudersdal.

Mentorerne matches med unge og flygtninge, og afspejler så godt som muligt de behov og ønsker som unge og flygtninge, der befinder sig i svære livssituationer, kan have i forhold til at komme i arbejde. Mentorerne er effektive formidlere af branchekendskab og netværk, og mødes med deres ‘match’ 3-4 timer om måneden i 3-4 måneder, og herefter følges op på mentormatch og effekt med 4-6 ugers interval.

Effekten af mentorkorps og mentormatch er til at tage og føle på, for over 400 store, små og mellemstore virksomheder i landet, blandt andet Novo Nordisk, Q8 og Rambøll, bidrager til den frivillige mentorindsats – og det har banet vejen for praktik, læreplads, uddannelse og job til 71 procent af de unge på landsplan.

Kilde: SN.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.