Mentor | Integrationsnet

En mentor fra lntegrationsnet støtter flygtninge og indvandrere i at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. –  Vores mentorforløb er tilpasset borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, der har brug for enhåndholdt indsats for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er vores erfaring, at en mentor med flygtninge- og indvandrerbaggrund bidrager til en hurtigere og bedre integration. Det skyldes, at der sker færre misforståelser mellem mentor og borger, og fordi borgeren føler sig tryg. Alle vores mentorer er derfor flersprogede med forskellige flygtninge- og indvandrerbaggrunde, og alle har socialfaglig joberfaring og uddannelse.

Mentorens opgave er typisk at vejlede, motivere og støtte borgeren i forskellige daglige gøremål. Det omfatter blandt andet introduktion til uddannelse og erhvervsliv, dialog med offentlige myndigheder, opbygning af netværk m.m.

Mentorerne

Vores mentorer er flersprogede og har alle en socialfaglig baggrund. Som hovedregel taler mentoren borgerens modersmål, og de har erfaring i at rådgive og vejlede borgere i en individuel udvikling for at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle mentorer, der er ansat ved Integrationsnet, deltager løbende i Dansk Flygtningehjælps opkvalificering og videreudannelse

Kilde: Mentor | Integrationsnet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.