Uddannelse: Mentor indenfor beskæftigelsesområdet

På modulet arbejder vi med at understøtte forandringsprocesser hos borgere, der skal tættere på arbejdsmarkedet eller i højere grad skal leve et mere selvstændigt liv.

Modulet er på den nationale positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Som ledig på dagpenge har du ret til uddannelser på positivlisten i starten af din ledighedsperiode, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelser (KVU) samtidig med en erhvervsfaglig uddannelse. Forløbet er en fuldtidsuddannelse. Læs mere om ordningen her- 

Dette modul giver dig:

 • Teorier og viden om målgruppers potentialer og udfordringer i forhold til fastholdelse i uddannelse eller job, herunder de sociale og kulturelle aspekter
 • Teorier om inklusion, rehabilitering og recovery
 • Kommunikationsmetoder – motivationssamtalen, vejledning og coaching og konflikthåndtering
 • Et tværgående professionelt samarbejde og sammenhæng i indsatsen
 • De lovgivningsmæssige rammer for mentorordningerne
 • Professionelt relationsarbejde, herunder magt og etik
 • Indsigt i de beskæftigelsesmæssige indsatser og uddannelsessystemet samt kriminalforsorgen og det psykiatriske system
 • Teorier om læring og forandringsprocesser, herunder anvendelse af fx. log-bog, mål og progression.

Du får kompetencer så du:

 • Kan fungere som guide i forhold til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, det psykiatriske system, kriminalforsorgen mm.
 • Kan anvende metoder og redskaber så som samtale, vejledning, coaching, konflikthåndtering mm.
 • Kan vurdere praksisnære problemstillinger samt begrunde og vælge relevante handlemuligheder
 • Kan opbygge en tillidsfuld relation til borgeren og herunder arbejde motiverende med borgerens mål og progression, og vejlede vedr. fritid og netværk, sygdom, bolig, økonomi og lign.
 • Kan påtage dig ansvar indenfor rammerne af professionel etik og herunder reflektere over egen praksis og læringsbehov

Målgruppe

Modulet henvender sig til alle, der har eller vil få en mentorrolle i beskæftigelsesindsatsen, samt til de der har mentorroller fra afgangen fra folkeskolen til indtræden på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Kilde: Mentor indenfor beskæftigelsesområdet – Professionshøjskolen Metropol

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.