Mentor i Ringsted Kommune – Jobzonen

logo

 

 

Har du erfaring som mentor, så er det måske dig vi søger? Vi søger en erfaren og engageret mentor på fuldtid pr. 1. juni 2016 eller snarest til vores mentorteam. Brænder du for at arbejde med mennesker og vil du være med til at styrke deres ressourcer, så de også kan komme i job eller uddannelse? Så er jobbet måske noget for dig!

Afdeling
Mentorteamet er en del af Arbejdsmarkedscenteret og består af en koordinator og 4 mentorer.

Om jobbet
Vi forventer, at du i samarbejde med koordinatoren af den samlede mentorindsats i Ringsted Kommune vil være med til fortsat at udvikle vores professionelle mentorteam.

Du vil primært skulle arbejde udenfor huset, og opgaveløsningen vil kræve et bredt og tæt samarbejde med alle Arbejdsmarkedscenterets medarbejdere og samarbejdspartnere i øvrige centre i kommunen.

Dine primære mentoropgaver vil være:

• At styrke udsatte borgeres muligheder for at komme ind på og blive fasthold på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. Du vil primært komme til at arbejde med borgere over 30 år.

Opgaver i forbindelse med stillingen: 

• at etablere en troværdig og tillidsfuld relation til borgeren
• at støtte og vejlede borgeren i forhold til beskæftigelse eller uddannelse
• at udarbejde realistiske, synlige og konkrete mål/delmål for den enkelte borgers forløb
• at udvikle borgerens sociale, personlige og faglige kompetencer
• at støtte borgeren i at få struktur og overblik i hverdagen, så det fremmer et positivt livsforløb
• at indgå i og understøtte det tværfaglige samarbejde med interne og eksterne aktører (Misbrugscenter, Socialpsykiatrien, behandlingssteder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, m.m.)

Hvem er du:

• du har erfaring med at arbejde med udsatte borgere
• du er god til at kunne mobilisere ressourcer og ser muligheder i empowerment
• du har erfaring med relationsarbejde og kan anvende forskellige samtaleteknikker
• du kan håndtere modstand og håndtere konflikter
• du har erfaring med den generelle beskæftigelsesrettede indsats, især for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet
• du er god til både skriftlig og mundtlig formidling
• du evner at indgå i et samarbejde på tværs af forskellige enheder
• du kan arbejde selvstændigt og være ansvarlig for opgaveløsningen
• du tænker ud af boksen i forhold til løsningen af opgaverne og udviklingen af mentorteamet
• du kan bidrage til og være en del af det gode sociale fællesskab

Vi tilbyder:

• en ledelse, der ønsker at udvikle og forbedre vores faglige metoder på området
• dygtige og engagerede kolleger
• mulighed for faglig sparring og supervision
• indflydelse på udviklingen af mentortilbuddet i Ringsted Kommune
• fleksible arbejdstider, med mulighed for afspadsering af arbejdstid på skæve tidspunkter

Vi bryster os af, at Ringsted kommune er Midt i mulighederne . Det betyder blandt andet ideelle transportmuligheder i alle retninger med både offentlig transport og bil.

Der vil blive afholdt samtaler i uge 17

Vigtige datoer

Offentliggjort: 22. marts 2016
Ansøgningsfrist: 17. april 2016
Ansættelsesdato: 1. maj 2016

Fastansættelse
Fuldtid
Almindelige vilkår

Kontaktperson

Linda Anette Nielsen
Hovednummer: 57626412

 

Kilde: Mentor – Ringsted Kommune – Jobzonen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.