Mentor hjælper med at få en god arbejdsdag. Kim har skiftet kontanthjælp ud med fast arbejde 

Bordpladeproducenten PFP i Kjellerup har en målsætning om, at 12 procent af deres medarbejdere skal komme fra kanten af arbejdsmarkedet.

32-årig Kim Bødker Kristiansen har i mange år ikke haft et fast job. Han har diagnosen ADD og har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. I stedet har han levet af kontanthjælp.

– Det har været svært at komme ud af kontanthjælpen, selv om økonomien ikke er den bedste, når man er på kontanthjælp, siger Kim Bødker Kristiansen.

Det er dog lykkedes for ham at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Efter et halvt år i virksomhedspraktik hos PFP Bordplader i Kjellerup har han siden august 2021 været fastansat i et flexjob.

– Det er dejligt at komme et sted som PFP. Her er der plads til en og de udfordringer, som jeg har i livet. De har forståelse for mine vanskeligheder, og samtidig tager de hånd om mig.

Medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet

Det er et helt bevist valg fra ledelsens side at ansætte medarbejdere som Kim Bødker Kristiansen.

– Vi er meget optaget af at gøre noget for mennesker her i virksomheden, så vi har faktisk formuleret en strategi, der siger, at 12 procent af vores medarbejdere skal komme fra kanten af arbejdsmarkedet, forklarer Peter Damkjer, der er direktør hos PFP.

Han forklarer, at det skal være mennesker, som på den ene eller anden måde har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

– Vi vil gerne hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet og give en god og struktureret hverdag. Vi får ofte skabt nogle glade medarbejdere, som udvikler sig som mennesker, og samtidig får vi også skabt nogle loyale medarbejdere, siger direktøren.

PFP har både ansat medarbejdere med forskellige diagnoser, men også flygtninge uden permanent opholdstilladelse har fået en hjælpende hånd på fabrikken i Kjellerup.

– Jeg har set, hvad det gør ved mennesker at stå uden den identitet, det er at være en del af arbejdsmarkedet. Og når de så får et rigtigt arbejde, så ser jeg dem vokse, og det betyder rigtig meget, siger Peter Damkjer.

Mentor hjælper med at få en god arbejdsdag

For at hjælpe medarbejderne fra kanten af arbejdsmarkedet, får de alle tilknyttet en mentor. Anders Overgård Sørensen er mentor for Kim Bødker Kristiansen.

– Min opgave som mentor er at sørge for, at de har en god dag her, så de har lyst til at arbejde. I starten, når de kommer, er de ofte triste og har aldrig haft et arbejde før, siger Anders Overgård Sørensen.

Han har fulgt Kim Bødker Kristiansen siden han startede i praktik hos PFP.

– Det gik rigtig godt i praktikken, og Kim var så motiveret, at han godt kunne tænke sig at blive flexjobber, så det hjalp jeg med at søge om, siger mentoren.

Han er glad for at kunne hjælpe nogle af sine kollegaer – også med andet end lige arbejdet.

– Vi taler også om privatlivet, og jeg er ydmyg over for det, for jeg synes, det er en fornøjelse at kunne hjælpe nogle mennesker og se, at de bliver glade og tjener deres egne penge, siger Anders Overgård Sørensen.

For Kim Bødker Kristiansen har det en stor betydning, at han har en mentor på arbejdspladsen.

– Jeg kan komme til Anders med stor og småt. Hvis der er noget, der driller på arbejdet eller derhjemme i privaten, så har jeg en mand, jeg kan gå til, og det betyder rigtig meget. Så kan jeg åbne op i stedet for lige pludselig at eksplodere, siger Kim Bødker Kristiansen.

Source: Hos PFP kommer hver 8. ansatte fra kanten af arbejdsmarkedet: Kim har skiftet kontanthjælp ud med fast arbejde | TV MIDTVEST

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.