Mentor for unge med særlige behov

SUMHs mentorprojekt er et tilbud til unge med særlige behov, der er på uddannelseshjælp og bor i Københavns Kommune. Formålet med projektet er at få de unge tættere på arbejde og uddannelse. SUMH lægger meget vægt på, at mentorforløbene bliver tilrettelagt på de unges præmisser, så den unge selv tager ansvar og opnår styringen af deres eget liv med hjælp fra deres mentor. Gennem mentorforløbene har de unge fået hjælp til mange forskellige ting – lige fra at få styr på økonomien til at lære at tage bussen til uddannelsessted. Projektet er frivilligt for de unge at deltage i og er økonomisk støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet startede 1. april 2015 og slutter 31. marts 2017.

Jeg er selv født med et fysisk handicap og havde lyst til at komme i praktik hos en handicaporganisation som en del af min STU. Jeg faldt over SUMH, fordi jeg synes, det er fedt med en organisation kun for unge. At SUMH har et mentorprojekt, og samarbejder med en kommune er godt, fordi det er en uvildig og udefrakommende person med en god fornemmelse for det have et handicap og være ung. I min situation synes jeg, det ville være fedt at have en udefrakommende mentor, da jeg bor på opholdssted, hvor personalet skal dokumentere mange personlige ting om mig. Jeg kan let blive farvet af deres observationer om mig, så jeg sætter mine egne ønsker, mål og drømme til side. På mentorprojektet lægger mentorerne meget vægt på at hjælpe og vejlede de unge til selv at tage ansvar og hjælpe dem til at gøre det, de vil i deres liv. Som ung med handicap har man mange voksne omkring sig, der gerne vil hjælpe, men måske også kan hjælpe forkert og for meget, så derfor tænker jeg, at mentorprojektet er rigtig godt.

tilde

Som del af mentorprojektet er der også socialt samvær med de andre unge i projektet. De såkaldte mentoraftener, hvor der foregår en social aktivitet og noget hygge. F.eks. har de unge været ude og klatre. Der er blevet afholdt 5 ud af 6 mentoraftener på nuværende tidspunkt. Det overordnede tema for en mentoraften har fx været at rykke grænser eller at skabe drømme i stedet for at begrænse sig af handicappet.

Afslutning på projektet består af flere elementer. Overordnet set vil SUMH fokusere på at formidle erfaringer fra projektet i forhold til, hvordan unge med særlige behov oplever uddannelses- og beskæftigelsessystemet. SUMH vil udarbejde en pjece til landets jobcentre og andre fagpersoner, og der er også blevet afholdt en politikworkshop, hvor alle unge kunne komme med ideer til at gøre oplevelsen med jobcenteret bedre og fortælle deres historie. De unges erfaringer og pjecen vil blive præsenteret på en konference i februar 2017.

Kilde: Unge med hanikap

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.