Mentor for flygtninge og immigranter

Mentorer har ofte vist sig at være den bedste måde at hjælpe flygtninge og immigranter til at blive inkluderet i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked.

Tom Thinggaard Pedersen. MEN2R Forlag, 2016 (Bog)

Bogen henvender sig til personer, der skal være mentorer for flygtninge og immigranter, som titlen siger. Bogen adresserer det særlige ved mentoring for målgruppen bl.a. ved at komme ind på kulturmødet og de særlige aspekter, som kan være centrale, når mentee er ny i landet, både hvad angår sprog, arbejdsmarkedserfaring og alle de små og store ting, som vedrører dagliglivet i Danmark.

Indholdet i bogen bygger på Tom T. Thinggaards mangeårige erfaringer fra feltet og udover det specifikke ift. målgruppen, indeholder den også de mere generelle overvejelser og metoder, som hører til mentorjobbet, såsom de forskellige roller, opgaver, etik og faser i mentorskabet. Afslutningsvis bringes der helt konkrete redskaber som fx skabeloner til aftaleskema, afklaring og vurdering af sproglige kompetencer.

Bogen kan købes på hjemmesiden her:  Men2r

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.