Mentor | E-Bog af Steen Hildebrandt, Birgit Signora Toft

58e76c9d81874151909f9e6da48f5579-plusclubmaxi

Mentorskab kan få det enorme potentiale frem, som eksisterer i forholdet mellem mennesker. Det eksisterer netop imellem, og det er derfor, respekt, tillid og samtale, at lytte til og udtrykke sig over for andre mennesker, er så vigtige bestanddele af mentorskabet.

Ebogen   ‘Mentor’ handler om, hvordan man kan organisere mentorordninger i virksomheden ved at udpege tovholdere, som sætter de rette mentorer sammen med de menter, der skal udvikle sig via mentorerne.  Ebogen gennemgår de forventninger og forpligtelser, som henholdsvis mentorer, menter og virksomheder kan have til en mentorordning.Mentorskab er ikke alene en kompetence i det enkelte menneske. Det er en mellemmenneskelig kompetence, der udspiller sig på basis af de individuelle kompetencer, herunder de opfattelser og værdier, der lever i de enkelte mennesker i mentorrelationen. Og dermed bliver mentorskab også til en organisatorisk kompetence, der kan blive til en vigtig del af en virksomheds sociale kapital.

Kilde: Mentor | E-Bog af Steen Hildebrandt, Birgit Signora Toft

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.