”Mennesker trenger mennesker”: Hvordan bringer vi sociale relationer ind i forebyggelsen?

Forskning viser, at vores relationer har lige så stor betydning for vores levealder som rygning og alkohol, og faktisk endnu større betydning end både fedme og inaktivitet. Vores relationer har med andre ord betydning for, hvor syge eller raske vi er. Faktisk øger stærke sociale relationer sandsynligheden for at leve længere med 50 pct. Det hænger sammen med, at stærke sociale relationer bl.a. mindsker risikoen for både hjerte-kar-sygdomme og for psykiske lidelser. Samtidig ved vi, at sociale relationer har en betydning for, hvordan og hvor hurtigt man vender tilbage til livet efter endt sygdomsforløb.

Alligevel fylder det relationelle aspekt mindre i forebyggelsen end den individuelle sundhedsadfærd. Ambitionen med konferencen var derfor at drøfte mulighederne for, hvordan vi hver især og sammen kan gå nye veje for at handle på det faktum, at vores relationer har afgørende betydning for vores sundhed.

Se to af konferencens programpunkter i nedenstående film

Hvad, hvem og hvordan?
Hvad ved vi om sammenhængene mellem sociale relationer og vores sundhed, psykisk som fysisk? Og hvilken rolle spiller relationerne i det forebyggende arbejde i dag – gør vi det rigtige, og gør vi nok?

Se med, når Rikke Lund, lektor på Afdeling for Social Medicin på Københavns Universitet, og Vibeke Koushede, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, etablerer det fælles vidensgrundlag.

 

Debat: Tendenser i tiden – Hvor er vi på vej hen?
Vi løfter blikket og diskuterer nogle af de tendenser, som har betydning for måden, vi er sammen på i dagens Danmark. Gør præstationssamfundet os deprimerede? Er digitaliseringen god eller dårlig for vores relationer? Og hvad kendetegner de fællesskaber, vi søger mod, fx i frivillighedens verden?

Se debatten hvor Anders Petersen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet og forfatter til bogen ’Præstationssamfundet’, Amalie Utzon, formand i Ungdommens Røde Kors, og Søren Schultz Hansen, stifter af Årgang2012 og ekstern lektor på Copenhagen Business School, deltager.

Kilde: Sociale relationer i forebyggelsen – Fagnet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.