Medarbejdere med levede erfaringer: “Jeg tænkte, det sgu var løgn” | Indland | DR P1 morgen

– Det var en besynderlig oplevelse pludselig at få et navneskilt og en alarm og så have nøglerne til det sted, man har været indlagt, siger 47-årige Jan Christensen, der har en langvarig indlæggelse på grund af en tung depression bag sig.

Han er ansat på afdeling P4 på det psykiatriske hospital i Risskov i Aarhus. Afdelingen er for patienter, der lider af skizofreni og psykoser. Her blev han ansat for tre år siden.

– Det var en milepæl. Det var en opstart af noget. Jeg anede ikke, at jeg havde så hårdt brug for at være noget for nogen, men det gik op for mig, at det fik mit liv til at virke, siger han.

Hør indlægget her

En stigende tendens

Den personlige erfaring er blevet en eftertragtet ressource i sundhedsvæsenet. Personer, der som Jan, har taget favntag med psykisk sygdom, og som er kommet langt med at mestre deres problemer, er i dag ansat som erfaringseksperter i psykiatrien i alle regionerne.

– Det er en stigende tendens både nationalt og internationalt, siger Lisa Korsbek, seniorforsker ved Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery i Region Hovedstaden.

Typiske bliver de ansat til at hjælpe andre med de samme problemer, som de selv har kæmpet med.

På Jan Christenses afdeling har de haft så gode erfaringer med ordningen, at man løbende har ansat flere på som ham på hospitalet. Det samme ses i de andre regioner. For Jan Christensen var det en overraskelse, at hans sygdom kunne skrives på CV’et, og at det gav ham et job.

– Jeg tænkte, det sgu var løgn, siger han.

Giver håb til patienterne

Jan Christensen er på den psykiatriske afdeling 20 timer om ugen, og han fortæller, at han kan nå patienterne på en anden måde, end sundhedspersonalet kan.

– Det er det med, at jeg har været i den her situation og kan genkende frustrationen og sorgen over at være indlagt, siger han.

– Det handler om at møde dem med ærlighed og noget ligeværd. Det er en slags professionelle venskaber, siger han.

Forskningen viser, at erfaringseksperter med deres tilstedeværelse helt grundlæggende skaber håb for de patienter, der endnu ikke har lært at mestre livet med deres sygdom.

– Patienterne oplever håb for fremtiden, fordi nu møder de virkelig en rollemodel, som har fået det bedre fra at have haft det virkelig dårligt, siger Birgitte Hansson, der er lektor ved Metropol i København, og som har forsket i, hvad patienterne får ud af medarbejdere med personlig erfaring.

Hun bakkes op af seniorforsker fra Region Hovedstaden, Lisa Korsbek.

– Forskningen peger på, at mennesker med erfaringsekspertise kan være med til at forebygge genindlæggelser netop fordi de faciliterer håb og mestringsmuligheder hos mennesker, der er ramt af også svære psykiske lidelser, siger Lisa Korsbek.

Må ikke en erstatte sundhedspersonale

Ifølge Knud Kristensen, formand for landsforeningen SIND, er det vigtigt at bruge erfaringseksperterne på den rigtige måde.

”Det er en rigtig god idé, men man skal være skarp på, hvad de er ansat til og hvad de ikke er ansat til, fordi de skal ikke som udgangspunkt gå ind og erstatte sundhedsfaglige medarbejdere,” siger Knud Kristensen.

På afdelingen for psykoser i Aarhus deltager Jan Christensen heller ikke i de samme ting som sundhedspersonalet.

– Min opgave er, at være på gangen blandt patienterne, fortæller han

Sygeplejerskerne selv frygter ikke for, at den nye type medarbejdere skal tage pladserne fra dem, siger Lene Lauge Berring, der er formand for Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker. I stedet ser hun mulighed for, at de nye medarbejdere kan forbedre sygeplejerskerne.

– Fordi jeg også kan gå i dialog med nogen, der har erfaringerne med at have modtaget sygepleje før. Så det er en sparringspartner for sygeplejerskerne, siger hun.

Source: Jan blev ansat på grund af sin psykiske diagnose: Jeg tænkte, det sgu var løgn | Indland | DR

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.