MasterMentor i Motivation

Et liv, hvor man lykkes med en uddannelse og et arbejdsliv. Det ønsker alle. Og sådan et liv kan mange flere få! Mange flere unge og voksne kan komme i mål med en uddannelse og lykkes i et arbejdsliv. Men det kræver, at de tror på deres egen kapacitet og deres eget potentiale. Og det kræver de finder kilderne til energi og overskud. At de bliver motiveret til at gøre det, der skal til for at lykkes.

Kilde: MasterMentor i Motivation – uddannelse – JobEdu©

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.