Mange studerende efterlyser en mentor 

Mentor Signe Hansen Lindsten (t.v.) fra Bayer, mødte sin mentee Astrid Villumsen (t.h.) for første gang til Mentor Kickoff i KU’s festsal d. 19. januar. Signe er kommunikationsmedarbejder, og Astrid læser Moderne Kultur & Kulturformidling.

Studerende fra Københavns Universitet søger i stor stil hjælp fra akademikere i erhvervslivet, når de skal i gang med at forme deres kommende karriere.

Interessen er så stor, at universitetet langt fra kan følge med efterspørgslen fra de studerende.

”Den store efterspørgsel hænger sammen med, at de studerende er meget bevidste om, hvor vigtigt det er, at være karriereparate og have blikket rettet mod mulighederne i erhvervslivet. De er interesserede i at finde ud af, hvad de kan bruge deres kompetencer til, og den erkendelse skærpes med en mentor. Det er et erfarent menneske de sparrer med, som ofte også vil have en anden tilgang til de studerendes kompetencer i kræft af deres praktiske erfaringer”, siger Tania Schwartz, leder af Alumni Relations & Outreach, der varetager mentorprogrammerne

I år fik mentorprogrammet for kandidatstuderende 462 ansøgninger fra studerende – en stigning på 28 pct. fra sidste år – og med 220 mentorer tilknyttet programmet, var det derfor kun godt halvdelen, der kunne komme i betragtning til en mentor.

Københavns Universitet samarbejder i mentorprogrammerne med en lang række offentlige organisationer, private virksomheder og NGO’er. Novo Nordisk, Udenrigsministeriet, Berlingske, Københavns Kommune og Kulturministeriet har været med i mange år, mens Bayer A/S, Ungdommens Røde Kors og Region Hovedstaden er med for første gang.

Også for ph.d.-studerende

Som noget nyt er Københavns Universitet også begyndt at tilbyde et mentorprogram for ph.d.-studerende. Og med 170 ansøgninger har interessen oversteget alle forventninger. Tania Schwartz vurderer, at de senere års voksende ph.d.-produktion og tilsvarende skærpede kamp om forskerstillinger spiller ind.

”Vi ved jo godt – ligesom ph.d.erne – at vi ikke kan ansætte dem alle sammen i videnskabelige stillinger, og derfor synes vi også vi har en forpligtelse til at hjælpe dem med at opbygge et netværk og give dem viden om en karriere uden for universitetet. Mentoren kan godt være forsker, men i så fald er vedkommende det i tilknytning til en privat virksomhed, fx Novo Nordisk”, siger hun.

Ligesom Københavns Universitet tilbyder Dansk Magisterforening en mentorordning, hvor erfarne DM-medlemmer over et længere forløb er frivillige mentorer for andre DM-medlemmer, der tumler med arbejdsrelaterede udfordringer. Det kan fx handle om vejen til succes i første job, første lederjob, sporskifte, nyt job, balance mellem arbejdsliv og fritid, udvikle sig i nuværende job, dimittend på vej ind på arbejdsmarkedet. Programmet har pt. ca. 100 mentorere fordelt over hele landet.

Kilde: Mange studerende efterlyser en mentor – Magisterbladet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.