Livet med en mentor 

Flere og flere kommuner og jobcentre begynder at bruge mentorstøtte i deres arbejde med borgere, men hvordan oplever borgerne denne støtte? Jesper Bergholdt Nørgaard vil her fortælle om sit forløb med en mentor, og hvad han kan bruge denne støtte til.

Jesper har gennem de sidste tre måneder været i et mentorforløb, hvor han mødtes med sin mentor tre timer om ugen. ”Jeg startede i et mentorforløb, fordi jeg har været igennem en del ting og er nu nået til et tidspunkt, hvor jeg har brug for støtte og opbakning i forhold til arbejde. Jeg havde hørt om andre, som havde haft stor gavn af en mentor, og derfortænkte jeg, at det kunne være en mulighed for mig i mit videre forløb og udvikling,” fortæller Jesper.Jesper er bipolar, hvilket medfører periodiske svingninger i stemningslejet, der både kan indeholde depressive og maniske perioder. Dette sætter specielle krav både til en arbejdsplads og til Jesper selv, som skal få en hverdag med arbejde til at fungere og hænge sammen.”Lige nu har jeg min familie, mine børn og mit hjem at koncentrere mig om, men jeg vil også gerne have et job til at passe ind i det. Men der sker noget i mig så snart jeg kommer ud af mine daglige rutiner, og det er det, jeg skal arbejde med,” uddyber Jesper.

Kilde: Livet med en mentor | Wattar Gruppen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.