LEDIGE PLADSER: Mentor- og forældrecoachuddannelser skal forebygge ekstremisme 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder mentor- og forældrecoachuddannelser målrettet kommuner, som ønsker at få uddannet medarbejdere til at arbejde som mentorer og forældrecoaches som led i at styrke den lokale indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremisme ønsker at udvide det landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches til forebyggelse af ekstremisme.  Derfor tilbyder centeret kommunerne at deltage i korpset  ved at få uddannet medarbejdere, som arbejder med personer med psykisk sårbarhed i at forebygge ekstremisme med mentor og forældrecoach forløb.

Grunduddannelsen tager i alt 6 dage og gennemføres på følgende dage:

  • Modul 1: 14.-15. november 2018
  • Modul 2: 11.-12. december 2018
  • Modul 3: 28.-29. januar 2019

Uddannelsen foregår i Middelfart. Fuld forplejning og indkvartering er inkluderet for kursusdeltagerne.

Der er fortsat en række ledige pladser til uddannelsen, som tilbydes landets kommuner efter først-til-mølle-princippet. Læs mere om uddannelsen samt om, hvordan der ansøges om pladser her.

Source: LEDIGE PLADSER: Mentor- og forældrecoachuddannelser skal forebygge ekstremisme — Udlændinge- og Integrationsministeriet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.