Landsdækkende Mentorordning for ofre for kriminalitet og ulykker

Offerrådgivningen’s mentorordning startede i juni 2015.Den Landsdækkende Mentorordning er et kvalificeret supplement til den Offerrådgivning, vi allerede kender. Mentorer og ofre indgår i et forløb over tid. Mentorerne hjælper ofrene tilbage til deres normale hverdag og supplerer den nuværende rådgivning med personlige møder, kommunikation og kontakt med ofrenes netværk og er tovholdere i deres nye livssituation. Hjælpen er gratis.

Kilde: Landsdækkende Mentorordning for ofre for kriminalitet og ulykker

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.