Læringsdag om Recovery – Steder at høre til og måder at arbejde på 

Læringsdag om: Recovery – steder at høre til og måder at arbejde på.

Er du leder, medarbejder eller frivillig i Silkeborg Kommune? Møder du mennesker med psykisk sårbarhed, som er i proces med at komme sig efter psykisk sygdom?

Så er denne dag noget for dig. Kom og få:

  • Konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med at se den enkeltes ressourcer og med at skabe sammenhæng mellem f.eks. kommunale indsatser og tilbud i civilsamfundet.
  • En snak med peermentorer og peerdeltagere, som indgår i relation og dermed gør en forskel for hinanden i en ligeværdig og frivillig proces
  • Eksempler på mangfoldig deltagelse fra praksis i form af foreninger og fællesskaber, der er gode til at rumme forskellighed
  • Ny data om forekomsten af ensomhed
  • Fortællinger fra arbejdspladser, som prioriterer mangfoldighed og styrker det psykiske arbejdsmiljø for alle deres ansatte

 

Læringsdagen afholdes mandag den 19. september 2022 kl. 08.30-16.00 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg C.

Indholdet på dagen veksler mellem oplæg, workshops og paneldebat. Du får bl.a. mulighed for at høre og blive inspireret af:

  • Oplæg om Sundhedsprofilen 2021 med vægt på mental og social sundhed samt nyeste data om ensomhed v. Mathias Lasgaard, seniorforsker, cand.psych., ph.d. ved Defactum
  • Fortælling om at arbejde recovery-orienteret fra et ledelses- og organisatorisk perspektiv. Hvilken systemisk indflydelse får det, og hvilken forandring og forskel gør det for peermedarbejdere, deres kolleger, patienter og pårørende? – v. Camilla Krogh og Line Myrup Gregersen, Enhed for Samskabelse, Psykiatrien i Region Nordjylland
  • Oplæg om deltagelsesprocesser i recovery og det aktive liv v. Dorte Nørgaard, centerchef ved Videnscenter om Handicap

 

Læringsdagen arrangeres af:
Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland, PeerNetværket Danmark, Flere i Fællesskaber, Silkeborg Kommunes sektion Tværgående Sundhed, Konsulenthuset Cubion og Mentorland Lars Holmboe.

Læringsdagen er finansieret af Velux-fonden.

Arrangørgruppen bag læringsdagen siger:

Vi vil gerne mødes med andre, der arbejder med recovery-orienteret praksis.
Vi vil belyse, hvordan vi som aktører kan tage ansvar for, at borgere med psykisk sårbarhed får en reel lige mulighed for at bidrage i samfundet. Som foreningsmedlemmer, som frivillige, som peer-medarbejdere, peer-mentorer og som din kollega.
Vi vil udfordre vores antagelser om normalitet og psykisk sårbarhed.
Du vil møde eksempler på foreninger og samskabte indsatser, hvor borgere i recovery bidrager, ikke på trods af deres psykiske sårbarhed, men på grund af den og med den
.”

Deltagelse koster 200 kr. per person.
For medarbejdere i Silkeborg Kommune er der mulighed for at fakturere efter arrangementet, så afdelingen samlet betaler for deltagende medarbejdere.

Husk at markerer om du er ansat eller frivillig i tilmeldingen!

Vi sørger for god forplejning hele dagen.

Programmet for dagen udsendes til alle tilmeldte inden arrangementet.

 

Spørgsmål vedrørende tilmelding:
Ulla Susanne Præstkær Jørgensen
89704516
UllaSusannePraestkaer.Jorgensen@silkeborg.dk
Spørgsmål vedrørende indhold:
Har du spørgsmål til arrangementet eller din tilmelding, er du velkommen til at kontakte leder af Frivilligcenter Silkeborg, Camilla Stenhaug Pedersen, på tlf. 61 16 66 62 eller mail csp.frivilligcentersilkeborg@gmail.com
Direkte tilmelding på dette link

Source: Læringsdag om Recovery – Steder at høre til og måder at arbejde på | Silkeborg Kommune

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.