Lærerstuderende er mentor for anbragt barn: Hér arbejder jeg med relationer

Luna Lindén er på sidste år på læreruddannelsen. Ifølge hende har hun lært klasseledelse som vikar, didaktik som praktikant og relations-arbejde som mentor for et anbragt barn i projekt Lær for Livet.

22-årige Luna Lindén er i gang med sit sidste år på læreruddannelsen på UCC Campus Carlsberg. I sin tid som studerende har hun tidligere arbejdet som lærervikar og har nu en traineestilling på en skole, hvor hun kombinerer studiet med en deltidsstilling som lærer.

Og så har hun i mere end to år været mentor for en pige, som er med i projekt Lær for Livet, der forsøger at hjælpe anbragte børn videre til en ungdomsuddannelse gennem et seksårigt forløb.

For børnene i projektet betyder det indledningsvis to ugers læringscamp i sommerferien, en uge i efterårsferien, et forløb i Kristi Himmelfartsferien og derefter mindre forløb. Og til hverdag har de tilknyttet en mentor som Luna Lindin.

For Luna Lindén betyder mentorrollen, at hun bliver en bedre lærer, når hun inden længe skal ud og arbejde fuldtid på en folkeskole.

“Jeg søgte om at være med i projektet, da jeg var på mit første år på læreruddannelsen. Jeg var lærervikar ved siden af, men jeg følte ikke, at jeg fik den nødvendige relation til eleverne”, fortæller Luna Lindén, som selv var i deltidspleje som barn.

“Jeg plejer at sige, at jeg træner klasseledelse som lærervikar, didaktik som praktikant og relations-arbejde som mentor. Så jeg er rigtigt glad for at være med i projektet”, fortæller Luna.

Der kommer ikke bare læring ud i den anden ende

“Det er selvfølgelig noget andet at være mentor for ét barn end at være lærer og have mange elever. Jeg var eksempelvis med til hendes konfirmation. Men det har givet mig en masse at have en relation over et længere stræk ad gangen”.

“På den måde finder man ud af, at man ikke bare propper viden ind i eleven, og så kommer der resultater og læring ud i den anden. Læring tager tid”.

Modsat har hun i sin praktikperiode på uddannelsen haft vanskeligt ved at vurdere, hvad eleverne har fået ud af hendes undervisning.

“Her kan man godt lidt stå og tænke, hvad det egentlig er, at jeg gør for eleverne, når man bare er der i seks uger”, siger hun.

Lærer giver besked om, hvad der skal øves

Luna Lindén mødes med pigen en gang om ugen i to timer. I starten var det hjemme hos Luna Lindén i Hillerød, da det var mest praktisk, men siden er Luna Lindén flyttet til København, så nu mødes de i stedet hos pigen.

“Det er forskelligt, hvad vi bruger de to timer til. Skolen fortæller ofte pigens plejemor, hvad de mener, at hun skal øve sig på, og det fortæller hun så videre til mig”.

Når der en sjælden gang er lektier for, bliver tiden brugt på dem, fortæller Luna Lindén.

“Ellers kan det være, at vi arbejder med at gøre ting på tid, når vi eksempelvis nærmer os de skriftlige prøver. Andre gange sidder vi og øver færdighedsregning eller engelsk”.

Lær for Livet blevet etableret i 2013 og optager hvert år op mod 100 nye børn.

Source: Lærerstuderende er mentor for anbragt barn: Hér arbejder jeg med relationer – Folkeskolen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.