Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer

image_822_da

Find programmet, klik overfor.

Det overordnede formål er at arbejde med at udvikle lokale lærende mentornetværk baseret på gensidig sparring. Det vil sige erfaringsudveksling og arbejdet med at sikrer kvaliteten af mentorenes frivillige arbejde. Som deltager får du både en teoretisk viden om mentorskabets muligheder og samtidig en overordnet praktisk forståelse af, hvordan det lokale lærende mentornetværk kan udvikles. Forløbet henvender sig til kommunalt ansatte, der har som opgave at servicere og udvikle mentornetværk for frivillige mentorer. Formålet med de tre mødedage er at give deltagerne redskaber til at sikre kvaliteten af mentornetværket, og samtidig at få en praktisk og teoretisk viden om mentorskabs forskellige faser, roller, dilemmaer og grænser. Forløbet strækker sig over 3 hele kursusdage men en måneds mellemrum. Gennem korte oplæg og praksisøvelser, finder vi i fællesskab frem til, hvad der virker bedst. Det vil sige, hvordan dilemmaer bedst løses for mentor, og for den der får en mentor.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.