Lær for Livet , landsdækkende læringsprogram for anbragte børn

At være mentor i Lær for Livet er både berigende og udfordrende. Børnene i Lær for Livet er motiverede for at lære men lever under til tider svære betingelser og vilkår.  Lær for Livet ikke er et behandlingstilbud, men et læringsprogram. Derfor skal mentor primært skabe værdi i forhold til læring og almen dannelse og skal således ikke bevæge sig over i en behandlerrolle. Styrken ved mentorordningen er netop, at mentor står uden for behandlersystemet.

Mentorerne i Lær for Livet støtter børnene af lyst og et godt hjerte. Derfor er rollen også ulønnet. Alle børn i Lær for Livet bliver tilknyttet en mentor. Mentoren er en frivillig voksen, der i kraft af sin personlighed kan hjælpe barnet med lektier og faglige udfordringer.

Hensigten er, at den voksne skal være en faglig støtte for barnet samt give barnet nogle hyggelige oplevelser af almendannende karakter. Det kan fx være gode snakke om, hvad der står i avisen og sker i samfundet, men det kan også være en tur på museum eller en tur i teateret. Den faglige støtte skal opretholde det faglige løft og den lyst til læring, som barnet får på Learning Camp.

Læs mere om programmet her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.