Lån en mentor eller forældrecoach

I samarbejde med en række kommuner og Rambøll har Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme etableret et landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches, som er særligt uddannet til at arbejde med personer i risiko og deres pårørende. Kommuner, der ikke selv råder over mentorer og forældrecoaches, har mulighed for at låne disse fra de deltagende kommuner, hvis behovet opstår.

Kilde: Værktøjskassen — Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.