Marts: Kursusaftener om mentorskabets roller

Kurset er for dig der er frivillig mentor for unge voksne med etnisk minoritetsbaggrund. Vil du gerne være mentor eller har du tidligere været, kan du også deltage. Kurserne afholdes både i Odense og København.

På kurserne får du først og fremmest en viden om de forskellige roller du kan indtage som mentor for en ung med minoritetsbaggrund. Kernen i mentorrelationen er at du er i stand til at skabe gensidig tillid og reagere positivt på de erfaringer personen du sidder overfor har. Sammen med dine mentorkollegaer lærer du at arbejde med metoder, hvor du kan drage nytte af andre mentorers erfaringer. Du kan i rollen som mentor vælge mellem forskellige roller som støttende ven, coach, konsulent eller lignende. Det afgørende er at du finder den rolle der passer til dig og den person du sidder overfor- og at du arbejder kvalitetsbevidst og kreativt med mentorrolle.

Program 20 marts i København

Program 27. marts i Odense

Herunder kan du downloade slides  der blev vist samt mini-guide i interview, coaching og narrativ samtale:

 20-27 MARTS 2014

Interview og coaching

På kurset vil vi veksle mellem oplæg, øvelser og refleksioner. Der vil være oplæg om den nyeste forskning indenfor området. Hvad sker der over tid med de der har haft en mentor? Hvordan sikres kvaliteten i mentorrelationen? Øvelserne vil blandt andet dreje sig om at sikre kvaliteten og at de unge får det de har brug for. Der vil være øvelser i at indtage forskellige mentorroller og i at arbejde med gensidig supervision i mentorgruppen.

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.