Forsker: Kun folk i arbejde er lige-berettigede samfundsborgere

I dag accepteres lønarbejde ikke kun som det naturlige grundlag for at sikre eksistensen. Det gøres også til prøve på, om folk er værdige som samfundsborgere. Det sociale medborgerskab er under omdefinering, så kun dem, der økonomisk bidrager på markedet, kendes værdige til fuldt medborgerskab. Der lokkes med lønarbejdets velsignelser, og der trues med aktivering, arbejdsprøvning og nedskæring af ydelser, hvis man ikke viser vilje til lønarbejde.

»Mennesket er født til at arbejde og lide, ligesom fuglen er født til at flyve,« hedder hed i Jobs bog, 5. kapitel, 7. vers. ’Arbejde’ kommer af det plattyske ’Arbeit’, og det betød fra begyndelsen nød, smerte, møje, angst, slid, fattigdom. Det blev ofte opfattet som ’Himlens forbandelse’; og den, der ville udfri sig af arbejdets trængsler, risikerede at blive truet med skærsildens bål og brand. Det var først, da arbejdet i overgangsperioden til kapitalismen blev underlagt en kold økonomisk beregning, at arbejdsbegrebet delvist blev renset for sit religiøse indhold.

Henning Jørgensen er professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet

Læs hele indlægget: Kun folk i arbejde er lige-berettigede samfundsborgere | Information

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.