Kriminaliteten styrtdykker i Nivå og Kokkedal

kokkedalDu kan trygt færdes i Nordsjællands udsatte -boligområder. Kriminaliteten falder markant i Islandshøjparken og Egedalsvænge, viser ny rapport fra politiet. Mentorer spiller en væsentlig rolle for den positive udvikling. 

Kriminaliteten falder i de udsatte boligområder i Nordsjælland.  Det viser en ny politirapport, der har målt udviklingen i ti forskellige boligområder.

Egedalsvænge har oplevet en halvering af kriminaliteten i løbet af det sidste år, mens Islandshøjparken i Nivå har fået mindsket kriminaliteten med næsten en fjerdedel. Begge boligområder lå sidste år på det laveste niveau i de fire år, politiet har lavet målingerne.

Tryghedsmålinger ­bekræfter tallene

“Tallene viser, at vores udsatte boligområder er stort set lige så trygge som resten af Nordsjælland. Nivå og Kokkedal er inde i en unik udvikling. Vores tryghedsmålinger bekræfter tallene, og jeg er sikker på, at de boligsociale helhedsplaner spiller en væsentlig rolle for udviklingen,” siger Carsten Spliid, der er leder af enheden for Særligt Udsatte Boligområder hos Nordsjællands Politi.

Helhedsplanen for fem forskellige boligafdelinger i Nivå har med en velkoor­dineret mentorordning formået at få fat i krimina­litetstruede beboere, før de når teenageårene.

Mentorer hjælper ­lillebrorgenerationen

“Vi skal fange lillebrorgenerationen, før de søger ud på gaden, hvor storebrødrene kan komme til at påvirke dem negativt. Før de bliver teenagere, er de stadig søgende og påvirkelige, og vi skal hjælpe dem videre imod opbyggelige fritidstilbud – og på sigt arbejde og uddannelse,” siger Bjarke Gudbjerg, sekretariatsleder i Nivå Nu.

Mentorerne har et tæt samarbejde med både skolen, politiet og kommunen, og lederen af det opsøgende team i Fredensborg Kommune krydser fingre for, at samarbejdet bliver styrket yderligere fremover:

“Vi kan kun fastholde den gode udvikling, hvis vi bliver ved at komme i deunges lokalmiljø. De unge kan mærke, at flere øjne holder øje med dem, og at vi også tager os af deres forældre,” siger Bo Fabricius, der har medarbejdere siddende i boligområder og på den lokale skole.

Mentor tændte blusset under kokkedrømmen

Kokkehuen er målet. Shadi Arnous kan takke sin mentor for, at han kom i gang med en uddannelse, og at han bestod sin “fasaneksamen”.

Ramsløg, skvalderkål og brændenælder. Han trækker dem op fra skovbunden og fører dem langsomt op til næsen. Så snuser han ind, kigger på sin mentor og fortæller, hvordan de grønne planter kan give nyt liv til madlavningen.

Shadi Arnous er sytten år og bor med sin palæstinensiske mor og to store brødre i Nivå, der ligger i Nordsjælland omkranset af grønne områder. Lave Skov har han brugt som sin lokale gratis grønthandler, siden interes­sen for madlavning blev vakt i teenageårene. Han blev hevet ind i helhedsplanens kokkeskole for børn og unge og fik allerede dengang kontakt til Frederik Gehrke, som han fik som mentor, da han afsluttede folkeskolen.

“Mentorordningen vir­ker, fordi vi havde rela­tionen før, og vi vil også have den efter. Jeg har kendt Shadi, siden han var teenager, og hans mor kommer også i helhedsplanens lokaler. Derfor bliver det nemmere at opbygge et tillidsforhold,” siger Frederik Gehrke.

Kokkeuddannelse med hjælp med mentor
Da mentorordningen blev etableret, ville Shadi Arnous på gymnasiet. Men gymnasielæreren erklærede ham ikke-egnet, og der var lang vej fra boligområdets fodboldbane til berømmel­sen i Parken. Frederik Gehrke fik ham sporet ind på kokkeuddannelsen, og sammen brolagde de vejen for hans fremtidige karriere i køkkenet.

“Jeg havde aldrig bestået grundforløbet uden hjælp fra en mentor. Frederik har hjulpet mig med at tjekke mails, holde overblikket og i forbindelse med eksamen. Det værste var hygiejnekurset, og da jeg trak fasanen,” siger Shadi Arnous og rul­ler med øjnene. Frederik Gehrke forklarer, at de i den periode brugte mange timer på at diskutere fasanens utallige tilberedelsesmåder.

Uddannelse forebygger kriminalitet
“Vi forebygger kriminalitet, når vi får de unge i gang med uddannelse og arbejde. De har brug for rammer og strukturer, og så får de fyrre timer mindre til at hænge ud på gaden,” siger Frederik Gehrke.

Ved årsskiftet ebbede diskussionerne imellem mentor og mentee ud. Shadi Arnous bestod grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen, og hans brødre var ved at revne af stolthed. Han kom i gang med sit første praktikforløb med massiv hjælp fra sin mentor, og i dag fejler drømmene om fremtiden ingenting:

“Jeg skal åbne en restaurant i udlandet, når jeg bliver erfaren nok.”

RAPPORT: Helhedsplaner forebygger kriminalitet

24 procent færre kriminelle unge husere i de udsatte boligområder, viser en ny rapport fra CFBU (Center for Boligsocial Udvikling). De boligsociale helhedsplaner kan med deres mentorordninger, fritidsaktiviteter og væresteder tage en del af æren for faldet.

Rapporten undersøger 63 forskellige indsatser i perioden 2009-2013.

Download rapporten:
Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.