Kontakt- & mentorordning, §52 | Staastedet

Vi hjælper unge mennesker, der på denn ene eller den anden måde er endt i problemer.

For at mindske usikkerhed, ustabilitet og skrøbelige livssituationer, er det afgørende for os, at den unge aldrig står alene om at forstå vejene til støtte og hjælp.

Unge der kan have behov for vores mentorordning, er ofte unge som er havnet i udsatte positioner, som kan have konskvenser for deres fremtid. Det kan være problemer med kriminalitet, stoffer eller generelt psokosociale problemstillinger.

Vores udgangspunkt er at skabe en nytterelation til den unge. Det vil sige en relation, der støtter den unge i at skabe egne erfaringer.

Source: Kontakt- & mentorordning, §52 | Staastedet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.