Konferencen om folkeoplysningens demokratiske værdi

GIFlogoColorSmall Bliver man en demokratisk medborger ved at deltage i en bestyrelse eller lave andet frivilligt arbejde i en forening? Føler man sig som en inkluderet del af fællesskabet på et aftenskolekursus? Resultatet af en grundig undersøgelse præsenteres den 13. maj 2015. 

Det store og det lille demokrati

På konferencen den 13. maj løftes slørene for undersøgelsens resultater.

Konferencen henvender sig til frivillige, ansatte, lærere, ledere, konsulenter, forskere m.fl. med tilknytning til og interesse i foreningsliv, frivillighed og folkeoplysning. Her vil deltagerne bliver klogere på spørgsmål som

  • Bliver man en demokratisk medborger ved at deltage i en bestyrelse eller lave andet frivilligt arbejde i en teaterforening, skolekreds, brugsforening eller anden folkeoplysende forening?
  • Føler man sig som en inkluderet del af fællesskabet på et aftenskolekursus?
  • Gør det en forskel for, om man deltager i det store demokrati, stemmer ved valg og i øvrigt søger indflydelse?

Der bliver stof til eftertanke og inspiration til nye måder at organisere sig på og udforme sine aktiviteter

Hent program og tilmelding her


CIFRIs hjemmeside er her

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.