Konference i Odense 24 april: Peer-fagligheden i fokus – når de levede erfaringer bliver til erfaringskompetencer

I de seneste år har der været en stærkt stigende tendens til at ansætte mennesker, der selv har erfaring med psykiske vanskeligheder og recovery. Der er tale om en bevægelse, der peger i retning af en ganske omfattende kulturændring i både de regionale og kommunale indsatser. En ny faggruppe, hvis viden og faglighed primært er erfaringsbaseret, spirer frem. Den peer-faglige tilgang er med til at udfordre det eksisterende, men kommer også med store gevinster.

På konferencen vil vi stille skarpt på viden om peer-faglighed og erfaringer med denne fra praksis, men også det bredere perspektiv og hvilken forskel det kan gøre, når ressourcefortællingerne får lov til at folde sig ud.

Sociolog Anders Petersen, som vil give sit bud på hvilken betydning det har, ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, at skabe de nødvendige forudsætninger for, at menneskelige færdigheder, evner, kapaciteter og kompetencer – der ellers ikke opfattes som anerkendelsesværdige i præstationssamfundet – kan betragtes som værdifulde ressourcer i samtiden.

Om Anders Petersen: Lektor i sociologi ved Aalborg Universitet. Anders har i mange år forsket i, hvilke betingelser der eksisterer i samtiden for at være menneske. De seneste udgivelser omfatter Diagnoser: Perspektiver, Kritik og Diskussion (med Svend Brinkmann) og Præstationssamfundet.

Antropolog Jeppe Oute, der vil kunne komme med nogle på bud på, hvordan man kan anskue den faglighed, som peer-medarbejdere ofte har, i det daglige arbejde i behandlingssystemer og psykosociale indsatser.

Om Jeppe Oute: Pædagogisk antropolog og ph.d. i Social studies in Medicine fra Syddansk Universitet, aktuelt ansat som lektor i psykisk helsearbejde ved Center for psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Jeppes forskning fokuserer på de sociale effekter af sundheds- og socialpolitik på psykiatri- og stofområdet, på bureaukratisk håndtering af personer med dobbeltdiagnose i og udenfor behandlingspsykiatriske institutioner samt sociale netværks betydning for recovery.

Charlotte Aagaard, tidligere centerchef for særlig social indsats i Helsingør Kommune. Charlotte stiller disse relevante spørgsmål: “Er det offentlige velfærdsområde i færd med at fjerne sig fra det, der skaber mening og effekt i borgernes liv? Har vi bygget et monster af diagnosespecifikke metoder med tvivlsom effekt (…)? Hvordan styrker vi det almenmenneskelige og genkendelige, så vores velfærdsydelser får et menneskeligt ansigt?

Derudover får vi fornemt besøg af udviklingskonsulent og holdleder for Team Mod På Livet, Christina Færch, recovery mentor i RHP og peer-faglig medarbejder i Frinova, Emma Sørgaard Johansen og faglig konsulent Tonie Rasmussen m.fl.

Skynd dig at sikre dig en plads på konferencen! Vi glæder os til at se dig til en spændende dag i Odense, hvor vi har fokus på peer-fagligheden og hvordan den kan være medvirkende til at styrke humaniseringen og ligeværdigheden i tilgangen til mennesker, der oplever oplever barrierer i deres livsudfoldelse.

Praktisk

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Tid: 24. april 2019, kl. 9:30-16:30
Pris: 350,- (vedr. betaling: se tilmeldingsblanket)

Tilmelding nedenfor senest 20. april.

Det endelige program bliver sendt ud til alle deltagere inden konferencen!

Vi varmer op med kaffe kl. 9.30 og starter programmet kl. 10.00. Dagen vil byde på oplæg, dialog og grupperefleksioner ved bordene. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til og samtale med de inviterede oplægsholdere. Vi har selvfølgelig også et spændende kunstnerisk indslag. Kl. 13.00 spiser vi en lækker frokost. Vi afslutter dagen med kaffe og netværksbørs, hvor vi skal udveksle erfaringer og forhåbentlig lave aftaler om fremtidigt samarbejde.

Gå til tilmeldings siden her

Trek peer viden klik pæren

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.