Kommuner i spændende samarbejde med KVINFO og Foreningen Nydansker

mideast-crisis-syria

PIFT er et nyt mentorprojekt for “usynlige” unge kvinder, som fem sjællandske kommuner er gået ind i. Det handler blandt andet om at støtte de unge kvinder, som på overfladen klarer sig godt, men som vender problemerne indad.

piftPIFT er et nyt mentorprojekt for “usynlige” unge kvinder, som fem sjællandske kommuner er gået ind i. Det handler blandt andet om at støtte de unge kvinder, som på overfladen klarer sig godt, men som vender problemerne indad.
Målet med PIFT er at udvikle et mentorforløb for denne målgruppe af piger og unge kvinder, der oplever mistrivsel og udfordringer med at mestre eget liv til gavn for den enkelte unge kvinde og lokalsamfundet. På sigt ønsker KVINFO at udbrede mentorindsatsen, således at vi kan nå endnu flere unge, der har brug for en mentor i deres liv.De første tilbagemeldinger er positive: “Jeg vil gerne i gang med et eller andet, jeg vil ikke bare gå derhjemme” fortæller en 21-årig mentee. En anden mentee siger: “Jeg har ledt efter sådan et tilbud i over 5 år. Jeg har haft brug for en mentor længe”De første kommuner i PIFT-samarbejdet er Lejre, Roskilde, Høje Taastrup, Furesø, Hillerød og Gribskov. Mentorindsatsen drives af KVINFO og Foreningen Nydansker og er for sårbare piger og unge kvinder i alderen 15-30 år.”De frivillige mentorer i PIFT hjælper de unge kvinder med at realisere deres egne ønsker og muligheder. I samarbejdet er man fælles om de overordnede livsmål, mentor og mentee når frem til. En metode, der har vist sig overvældende positiv for alle parter. Tilbuddet er i udgangspunktet et 6 måneders forløb, men vi håber det kan forlænges, hvis det er nødvendigt for en ung kvinde,” siger Suzanne Moll, souschef i KVINFO.En frivillig mentor kan være med til at bidrage med nye perspektiver på en ung kvindes liv og give støtte til udfordringer, som kan være svære for en ung at håndtere alene. De frivillige mentorer kan således være en medvirkende årsag til, at de unge kvinder får fornyet håb og tro på fremtiden, og som kan være med til at bane vejen for en ny start.

Lokalt samarbejde er essentielt

Helt essentielt for projektets succes er de involverede samarbejdskommuner. Her arbejder PIFT tæt sammen med kommunernes jobcentre og UU-vejledere, der videreformidler tilbuddet om at få en frivillig mentor til unge i målgruppen. PIFT rekrutterer frivillige mentorer i lokalsamfundet, som ønsker at være en stabil støtte i den unges liv. Den frivillige mentor og den unge mødes ca. 4 timer om måneden i deres lokalområde, hvilket gør det lettere tilgængeligt for den unge og giver nogle lokalt forankrede mentorforløb.

“Jeg er meget glad for at kunne få en mentor, der er ikke andre steder, jeg har den mulighed for at få hjælp. Jeg håber, I bliver ved med det tilbud, det er rigtig godt,” siger en 23-årige mentee.

PIFT – et mentortilbud til unge kvinder er et udviklingsprojekt støttet af VELUXFONDEN

Læs mere om PIFT på vores hjemmeside her

Kontakt til PIFT: Julie Lykke Nielsen: julie.lykke.nielsen@kvinfo.dk

Kilde: Kommuner i spændende samarbejde med KVINFO og Foreningen Nydansker – Avisen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.