KL: Tid og ro er ressourceforløbenes styrke

SFI har i en rapport viderebragt de første erfaringer med ressourceforløbene og heraf fremgår det, at både sagsbehandlerne og de ledige værdsætter et tidsforløb på op til fem år.

Et ressourceforløb kan vare op til fem år. Det giver plads til at finde de individuelt tilpassede behov, der kan flytte de ledige lidt tættere til arbejdsmarkedet.

Det er én af de erfaringer, som en ny rapport fra SFI viderebringer efter at have sat fokus på de erfaringer, som kommuner og borgere har gjort med ordningen med ressourceforløb i de første to år, den har eksisteret.

Både sagsbehandlere og borgere fremhæver, at særligt den tid og ro, som forløbene giver mulighed for, har stor værdi. Sagsbehandlerne fremhæver, at ordningen giver plads til at finde de individuelt tilpassede behov. De ledige nævner selv, at det er en lettelse, at forløbet varetages af en enkelt, koordinerende sagsbehandler, støttet af et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor flere typer fagfolk sammen med borgeren planlægger forløbet.

KL har tidligere påpeget i forbindelse med kritik af ressourceforløbene, at man ikke bør drage for hurtige konklusioner om effekten under henvisning til, at et ressourceforløb har et langt forløb, på mellem et og fem år.

En række udfordringer

Undersøgelsen fra SFI afdækker imidlertid også en række udfordringer. Der er blandt andet brug for at informere borgerne bedre om, hvad der skal ske på møderne i rehabiliteringstemaet. Ofte møder de uforberedte op og overvældes af at møde en stor gruppe professionelle, der alle skal være med til at bestemme det videre forløb.

Sagsbehandlerne fremhæver også, at det er svært at få borgerne til at udnytte de muligheder, som ressourceforløbene giver. Der er ofte tale om mennesker, der har massive problemer, ud over ledigheden, og det er sagsbehandlernes oplevelse, at de ikke altid magter og ønsker at tage det ansvar, forløbet lægger op til.

En KL-undersøgelse fra foråret 2015 om ressourceforløbene fastslog noget lignende, idet den påpegede, at intentionerne bag rehabiliteringstemaet er indfriet, mens intentionerne bag ressourceforløbet er lidt sværere at indfri, blandt andet fordi borgeren som udgangspunkt ofte har en forventning om førtidspension, og at indsatsen derfor starter med at motivere til et arbejdsmarkedsperspektiv.

Kilde: Tid og ro er ressourceforløbenes styrke

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.