KC Mentor: Mentorprogrammer for udsatte borgere

Et specialteam med solide erfaringer med udsatte borgere og langvarigt ledige tilbyder mentorstøtte. Det overordnede mål for både mentorstøtte og pakkeforløb er en afklaring af borgeren til størst mulig selvforvaltning og selvforsørgelse og etablering af et varigt forsørgelsesgrundlag.

Kilde: KC Kurser og KC Mentor: Mentorvirksomhed og Afklaringsforløb | Mentorprogrammer for udsatte borgere

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.