Katalysator: ud af kriminelle miljøer

Katalysator er et rådgivnings- og netværkscenter, der drives af Islamisk-Kristent Studiecenter og har til formål at katalysere en ny udvikling for unge, der ønsker at forlade de kriminelle miljøer. Disse kan komme i centret og få rådgivning og støtte til at komme i gang med uddannelse og arbejde og til at takle de udfordringer, der er forbundet med et liv efter løsladelse.

Der er flere måder at være frivillig i Katalysator på. Man kan være med til at arrangere forskellige aktiviteter for unge i centret, deltage i projekter. Har man særlige kompetencer inden for et område, kan der også gøres brug af det. Læs mere…

Kilde: Frivillig i centret – Katalysator

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.