Jeg ser det som mit job som peer at være …

…med til at bygge mennesker op, lade dem genfinde deres ressourcer og drømme og lade dem få noget af magten over eget liv tilbage…

Tjek ny side med viden om peerstøtte.

Source: peerviden.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.