Invitasjon til nettverksseminar for mentorprogram

Kjære mentorprogram:  På vegne av Stiftelsen Minerva, Kvinfo og Likestillingssenteret ønsker vi dere velkomne til nettverksseminar og mentormyldring i København mandag 11. mai 2015. Se vedlagt program med påmeldingslink. 

Det er Nordisk ministerråd som bidrar økonomisk til arrangementet. Dette innebærer at vi kan dekke dagpakke for de første 30 som melder seg på. Vi anbefaler derfor at dere er raske med å melde dere på.

Deltakere utover de første 30, samt personer som er påmeldt og ikke møter opp, vil bli belastet for en dagpakke på 400,- DKR. Det vil bli sendt faktura.

Påmeldingsfrist 16. april.

Håper å få se mange av dere i København!

Med vennlig hilsen

Goro Ree-Lindstad

Likestillingssentere

Se hele invitationen der er henvendt til mentorprogrammer i norden her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.