International Konference Relationel Velfærd i Århus

Jeg har meldt mig på denne interessante konference i Århus med keynote af blandt andet Karl Tomm, Hilary Cottam m.fl … om relationel velfærd:

De tre foregående år har vi udforsket relationelle velfærdspraksisser med gæster fra Storbritannien, Norge, Sverige, USA og Danmark. I år udvider vi vores fokus til også at omhandle lederskabets stærke betydning i relationel velfærd. Vi har lært, at relationel velfærd kalder på en re-orientering af lederskabet.

Fokus flyttes fra at styre folk i fastlåste enheder til at fremme produktive relationer på tværs af siloer og bureaukratiske strukturer. Det er et lederskab, som også ansporer til innovation og ikke kun stabilitet, fremmer processer og ikke bare strukturer, kalder på deltagelse fremfor ensretning og på løsninger, vi skaber sammen, fremfor bare en ydelse, der leveres.

Her er programmet:

I de senere år har der været en stigende anerkendelse af at se vores liv og arbejdsliv gennem en relationel linse. Vi blomstrer alle ved at placere relationelle processer i forgrunden af vores liv med venner, familier og kollegaer. Denne tilgang har udfordret den i lang tid dominerende tilgangsvinkel til, hvordan vi lever og organiserer vores professionelle liv, særligt i den offentlige sektor.

Det er nu bredt anerkendt, at lederskab og offentlig velfærd må rodfæstes i relationelle praksisser. Sådanne praksisser slipper enorme potentialer løs og giver forventninger om en meget lovende fremtid for offentligt lederskab og velfærd.

  Nylig forskning blandt offentlige ledere* indikerer høj enighed om de mest presserende udfordringer i vores samfund. Samtidig er der lav grad af sammenhæng i forhold til, hvordan ledere forsøger at imødegå de udfordringer. Vi tror på, at kollaborative praksisser tilbyder et omfattende og lovende alternativ til de dominerende måder at bedrive lederskab og offentlig velfærd på, hvoraf flere stammer fra det sidste århundrede. Helt centralt i den relationelle tilgang er der et fundamentalt skift til at se lederskab og offentlig velfærd som noget, vi skaber sammen i kollaborative settings frem for noget, vi gør ved hinanden.

Source: International Konference Relationel Velfærd – Relationel Velfærd

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.