Initiativ til 220 mio. skal få flere unge i uddannelse – Politiken.dk

GIFlogoColorSmallFilip Norberg kender om nogen til uddannelsessystemets uendelige muligheder og begrænsninger. Han er 21 år og har tidligere både læst på Hotel og Restaurationsskolen og til sikkerhedsvagt, men droppede ud af begge uddannelser inden for det første halve år. Gennem et brobygningsforløb arrangeret af jobcentret i København fandt han frem til, at han ville læse til renovationschauffør på teknisk skole i Hvidovre, og siden han startede på skolen, har han haft en fast tilknyttet

Blandt andet skal de mest udsatte unge tilknyttes en »helhedsorienteret mentor«, som udover at hjælpe med uddannelsen også skal kunne hjælpe med dagligdagens problemer, som ofte kan være uoverkommelige for den unge. Derudover skal de mest udsatte unge kunne tilknyttes et af kommunens interne uddannelsessteder, som skal fungere som »brobygning til brobygningen«.

Læs videre her

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.