Indsatser for samfundets svageste kan betale sig

Mange indsatser, som kommunerne sætter i gang over for de svageste grupper i samfundet, giver ret store samfundsøkonomiske gevinster. Især udgifter til misbrugsbehandling er godt givet ud. Det viser en gennemgang af den eksisterende viden på området, som KORA har lavet for Rådet for Socialt Udsatte

Når kommunen sender stofmisbrugere på metadonbehandling, giver adfærdsterapi til alkoholikere eller laver botilbud til hjemløse, kan det være svært at vide, om effekten står mål med indsatsen. Virker indsatserne så godt, at det ligefrem er en samfundsøkonomisk god forretning at investere i den type af indsatser for samfundets allersvageste grupper?

Læs mere fra KORA her

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.