Hvor mange indlæggelser endnu, før Christina får førtidspension? | Information

46-årige Christina Fleischer, som bor sammen med sin mand i en mindre lejlighed i Københavns almene boligbyggeri, bladrer gennem bunken af dokumenter i sin sag om førtidspension. Hun har selv arbejdet i årevis som sekretær på et hospital, og nu sidder hun her med sin egen svulmende sag: Statusattester, lægeudtalelser, progressionsrapporter, indlæggelsesjournaler, ansøgninger, skemaundersøgelser og sidst en række afslag.

Christinas diagnose kaldes skizoaffektiv psykose og defineres på en medicinsk hjemmeside som en forholdsvis sjældent forekommende tilstand, som er karakteriseret ved episodiske psykotiske episoder med depressive eller maniske træk, som optræder samtidig med skizofrene symptomer som f.eks. hørelseshallucinationer og bizarre vrangforestillinger.

Det er alt sammen beskrevet i detaljer i sagsmappen, når Christina er blevet indlagt som svært selvmordstruet og med hallucinationer om sin egen eller andres blodige kroppe. Men det er, som om dokumenterne i mappen peger hver sin vej: Der er lægernes vej, og der er kommunens vej.

Læs hele artiklen i Dagbladet Information

Kilde: Hvor mange indlæggelser endnu, før Christina får førtidspension? | Information

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.