Hvad får mentorer i løn?

Mentorløn

Statistikken på sitet stammer fra brugerindtastede oplysninger. Informationerne bliver ikke valideret og kan derfor afvige fra de reele tal. Tjek mentorlønnen her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.