Hvad er projekt Følgeven?

Projekt Følgeven støtter psykisk sårbare og socialt udsatte menneskers muligheder for at indgå i forenings- og fritidsaktiviteter i Aarhus ved at matche dem med frivillige følgevenner, som deler deres fritidsinteresse.

Mange psykisk sårbare og socialt udsatte borgere har lyst til at deltage i aktiviteter og møde nye mennesker, men deres livssituation gør, at det kan være svært for dem at tage de første skridt og komme i gang. Dette støtter vi borgerne i ved at matche dem med frivillige følgevenner, der deler deres fritidsinteresse, og som kan hjælpe med at få en god start.

Parrene skal i en periode på minimum 6 måneder følges til en fritidsaktivitet, og målet er at den psykisk sårbare borger herefter har fået mod på at fortsætte på egen hånd eller at opsøge andre aktiviteter eller fællesskaber – eller at parret fortsætter med at følges på egen hånd, hvis de begge har lyst til det.

Hvad er en frivillig følgeven?

En følgeven er en person, der har tid, lyst og overskud til at gøre en ulønnet og frivillig indsats.

Den frivillige følgeven skal:

  • Gå til en fritidsaktivitet sammen med en psykisk sårbar borger i minimum 6 måneder
  • Gøre en indsats for at etablere en ligeværdig og tillidsfuld relation til borgeren
  • Deltage i introduktionsforløb, supervision og netværk med de andre følgevenner

Hvad er projektets formål?

Målet med projektet er todelt:

  • At afprøve partnerskaber mellem offentlige organisationer og frivillige/private foretagender, så vi sammen bliver klogere på hvad samskabelse kræver, og får nye netværk mellem offentlige og frivillige organisationer og aktører
  • At forbedre psykisk sårbare og socialt udsatte borgeres oplevelse af inklusion ved at gøre deltagelse i fritidsaktiviteter og medlemskab af foreninger mere tilgængelig for dem. Det er afgørende i Projekt Følgeven, at der er tale om almene foreninger, klubber eller grupper, som alle kan melde sig ind i, fordi det giver nye og andre oplevelser og relationer end socialpsykiatriske tilbud, og kan være et frirum for borgeren og give mod på mere.

Projekt Følgeven er finansieret af Socialstyrelsen og er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommunes Center for Bostøtte i eget HjemCenter for Digital PædagogikANTVSIND ogFrivilligcenter Aarhus.

Også i Roskilde, læs her

Kilde: Hvad er projekt Følgeven? | Følgeven

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.