Hjerneskadet som 19-årig: En mentor har hjulpet Tobias tilbage på sporet | Indland | DR

Tobias kørte frontalt ind i en lastbil sidste år i august. Bilen blev totalskadet, og Tobias kom alvorligt til skade ved ulykken. (© dr)

Benægtede det

– Da jeg fik at vide, at jeg havde en hjerneskade, benægtede jeg det, for jeg kunne ikke mærke forskel. Lige indtil jeg kom tilbage i min skole, fortæller Tobias Abrahamsen, der lige var startet i 3.G, da ulykken skete.

– Min skade er på koncentrationen. Jeg har især kunnet mærke det, da jeg kom tilbage i min gymnasieklasse. Hvis der er nogen, der snakker bag ved mig, så kan jeg næsten ikke læse, hvad der står på min computerskærm, forklarer han.

Derudover kæmper han med træthed og manglende energi.

Her har Hanne Skovgaard Petersen gjort en stor forskel, forklarer han.

– Hun hjælper mig meget med energiforvaltning. Hvordan bruger jeg min energi bedst, når jeg ofte bliver træt? Jeg skal arbejde på en lidt anden måde end før. Og så en forståelse af, hvad det her indebærer, siger Tobias Abrahamsen.

Han har blandt andet haft et særligt rum på skolen, hvor han kunne trække sig tilbage og tage en pause.

Usynlig skade

En mild hjerneskade er ofte usynlig for omverden, så her har Hanne hjulpet med at fortælle både skole, familie og venner præcis, hvordan hjerneskaden påvirker Tobias.

– Jeg har den neurofaglige viden og kan coache undervejs, så han kan leve sit liv, som han gerne vil. Det er at forvalte energi og skabe rammer for opmærksomhed og koncentration. Men også have øje for hvad der giver energi i hverdagen og få plads til nogle af de sociale aktiviteter, fortæller Hanne Skovgaard Petersen.

Fleksibel ordning

Region Midtjylland har kørt ordningen med ungementorer som et forsøg, men har fået så gode resultater, at den er gjort permanent.

Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at de øvrige regioner får en lignende ordning.

– Vi håber, at andre regioner vil lade sig inspirere af Region Midtjyllands gode erfaringer. Det er klart, at det vil kræve en lokal tilpasning, fordi andre regioner kan have andre og lignende tilbud. Men vi håber da, at de gode erfaringer vil blive udbredt og forankret, siger sektionsleder Kirsten Hansen.

Region Midtjylland har lavet en praktisk guide, som andre regioner evt. kan benytte sig af.

De her unge har brug for en fleksibel ordning, der ikke er over en kort periode eller et vis antal timer.

HELLE DYBKJÆR, LEDER AF UNGEMENTORERNE I REGION MIDTJYLLAND

Særligt fleksibiliteten i ordningen, hvor mentoren træder til ved behov, har været en succes, forklarer Helle Dybkjær, der er leder af ungementorerne i Region Midtjylland.

– De her unge har brug for en fleksibel ordning, der ikke er over en kort periode eller et vis antal timer, og hvor de unge kan blive støttet, når de har behov for det: Når de flytter hjemmefra, starter uddannelse, nye familiekonstellationer, eller hvad det nu er, fortæller hun.

Samtidig kører ordningen på tværs af kommunegrænser, så to mentorer i alt har omkring 100 unge tilknyttet, i tæt samarbejde med de enkelte kommuners hjerneskade-koordinatorer.

For Tobias har det gjort en stor forskel, og han summerer det ret enkelt op.

– Hvis jeg ikke havde haft en mentor, var jeg ikke blevet student her i sommer.

Source: Hjerneskadet som 19-årig: En mentor har hjulpet Tobias tilbage på sporet | Indland | DR

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.