Hjemløshed i Danmark 2015

1535-forsidewebDenne rapport indeholder resultaterne af den femte kortlægning af hjemløshed i Danmark i 2015. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007.

I denne kortlægning er antallet af hjemløse borgere opgjort til 6.138 personer i uge 6, 2015. Det er 318 personer flere end ved den forrige kortlægning i 2013, svarende til en stigning på 5 pct. Sammenholdt med 2009, hvor tallet var 4.998 personer, er der siden 2009 sket en stigning på 23 pct.Antallet af hjemløse er steget betydeligt i aldersgruppen mellem 25 og 29 år, hvor der i 2015 blevregistreret 797 personer i denne aldersgruppe mod 616 personer i 2013.Cirka halvdelen af de hjemløse borgere har været hjemløse i under ét år, hvilket viser, at der sker en fortsat nytilgang af borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation.Rapporten viser også, at det er under en tredjedel af de hjemløse borgere, der er skrevet op til egen boligeller et botilbud, og at kun en fjerdedel af de hjemløse borgere har en kommunal handleplan.Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Social- og Indenrigsministeriet.

Rapporten kan gratis downloades fra

 

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2015

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.