Hjælp en psykisk sårbar voksen komme i gang med en fritidsaktivitet – Frivilligjob.dk

Følgeven Aarhus  matcher voksne som er psykisk sårbare med frivillige følgevenner, de deler fritidsinteresse med. Som frivillig følgeven skal du støtte en person, som er psykisk sårbar, i at deltage i en fritidsaktivitet – det kan være en stor barriere at tage kontakt til og møde op fx i en sportsklub alene. En frivillig følgeven vil gøre en stor forskel og gøre vejen til nye netværk og oplevelser lettere.

Vi forventer:

  • Som frivillig følgeven er det vigtigt at du er stabil og ansvarlig – og at du overholder aftaler
  • Du skal være imødekommende, motiverende og initiativrig
  • Du skal kunne afsætte 1-3 timer om ugen / hver 14. dag til at mødes med den person, som du er følgeven for. Dette aftaler I selv nærmere.
  • Du skal kunne være frivillig følgeven i 6 måneder
  • Aktiviteten som I går til skal være i et større fællesskab for at personen, som du er følgeven for, har mulighed for at kunne fortsætte efter de 6 måneder, f.eks. en fodboldklub eller et kor.éen er ikke at I mødes kun I to til at f.eks. gå ture sammen eller gå på cafébesøg.
  • Du skal deltage i en introduktionsaften og i løbende sparringsaftener for frivillige følgevenner

Sådan bliver du frivillig følgeven:

  • Du bliver inviteret til en samtale, hvor du kan høre mere om Følgeven Aarhus
  • Er du stadig interesseret, deltager du i en introduktionsaften og vi finder et godt match til dig
  • Der afholdes et hilsemøde, hvor I møder hinanden for første gang
  • Herefter følges I til den aftalte aktivitet

Læs mere om Følgeven på www.følgeven.dk.

Følgeven Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Frivilligcenter Aarhus. Tilbuddet skal give personer med en psykisk såbarhed bedre muligheder for at deltage i byens forenings- og fritidsaktiviteter.

Source: Hjælp en psykisk sårbar voksen komme i gang med en fritidsaktivitet – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.