Her mangler vi mentorer | Lær for Livet

om-laer-for-livet

Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn.

Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprogram, som gennem en helhedsorienteret indsats på 10 år skal sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000 anbragte børn i tæt samarbejde med de danske kommuner.

Øget selvværd, faglige successer og et stærkere tilhørsforhold til skolen skal skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv for sig selv.

Her mangler vi mentorer

Dette skal sikres gennem Lær for Livets tre ben:

1)  Learning Camp. Her får børnene et fagligt og personligt boost på skolecamps, hvor undervisningen er tilrettelagt efter det enkelte barns behov og læringskanaler

2) Lær for Livet Mentor. Barnet tilknyttes en ressourcestærk voksen, som skal hjælpe med lektier og andre skolerelaterede udfordringer samt give kulturelle oplevelser. Barnet støttes af en mentor gennem hele det seksårige forløb i Lær for Livet

3) LFL i Skolen. Viden om anbragte børns læring skal gøres tilgængelig for de mennesker, der arbejder med anbragte børn. Målet er at indsamle, udveksle og forankre viden og erfaringer fra Lær for Livet

Kilde: Her mangler vi mentorer | Lær for Livet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.