Greve Kommune: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter søger en social mentor

PædagogiskPsykiatrisk Vejledningscenter (PPV) søger en social mentor 30timer om ugen fra den 16. januar 2017 til at støtte unge borgere i atetablere/fastholde kontakt til uddannelsessteder og/eller arbejdsmarkedet ihenhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 31.

Som social mentor i PPV arbejder du ud fra en mentoraftale, hvor fokus er påudvikling af den unges ressourcer. Målet er at skabeprogression i den unges liv, hvad enten det er uddannelse eller arbejde han/hunskal påbegynde.

Duskal være indstillet på at støtte unge borgere med de forskelligeproblemstillinger og barrierer, som udfordrer dem i hverdagen. Borgernesbaggrunde kan være meget forskellige. Målgruppen er eksempelvis borgere medkognitive begrænsninger eller psykiske udfordringer. Visse borgere kan ogsåhave relationer til kriminelle- og banderelaterede miljøer.

Dubliver del af et mindre mentorteam, der arbejder selvstændigt og samtidigerfaringsudveksler og tager over for hinanden ved behov.

Kilde: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) søger en social mentor – Greve Kommune – Greve Jobzonen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.