Generator mentorkursus – efterår 2016

Unges psykiske vanskeligheder står ofte i vejen for et trygt og givende uddannelsesliv. Nogle af de psykiske sårbare unge kæmper med diagnostiske og emotionelle udfordringer som fx angst, depression eller personlighedsforstyrrelser. Andre har kognitive vanskeligheder, der begrænser den unges evne til at skabe overblik. Alt sammen udfordringer, der kræver støtte for at kunne fastholde koncentration og indarbejde daglige rutiner i forbindelse med et studie.

Mange psykisk sårbare unge får tildelt en mentor. For nogle mentorforløb foreligger der en arbejdsplan og tydelige forventninger til mentors indsats, men det er langt fra en selvfølge. Selv om en ung fx har en diagnose eller klare beskrivelser af de aktuelle psykiske udfordringer, er det ikke tydeligt, hvilken støtteindsats, den unge har brug for. Derfor er mentoropgaven ofte indholdsmæssig uklar.

Med udgangspunkt i den udfordring har kursets underviser Marianne Schøler udvikletMentorhåndbogen, som udleveres på kurset. Bogen er bygget op omkring en forståelse af den særlige faglighed, der definerer mentorrollen i mødet med mentee. Det teoretiske afsæt i bogen er vitaliseringspsykologien med dens fokus på menneskets grundformer af motivation. Bogen indeholder samtaleværktøjer, som kan anvendes til støtte, indsigt, udfordring og overvindelse af den enkelte unges vanskeligheder i ungdomsuddannelseslivet. Disse metoder er baseret på kognitive metodikker.

Formål

Introduktion til metodisk og teoretisk opkvalificering af mentoropgaven for psykisk sårbare unge.

Udbytte 

  • Du får kendskab til den teoretiske og metodiske baggrund for Mentorhåndbogen.
  • Du får forståelse for den særlige faglighed, der definerer mentorrollen i mødet med mentee.
  • Du får indsigt i, hvordan et struktureret mentorforløb for unge med specifikke psykiske lidelser kan opbygges.
  • Du får trænet de mest anvendte teknikker og skemaer til støtte, motivation og fastholdelse af positive forandringsprocesser hos sårbare unge.
  • Du får indsigt i den samlede struktur for Mentorhåndbogens materialer

Målgruppe 

Mentorer, støtte/kontaktpersoner, elevvejledere, vejledere, pædagoger, lærere samt andre fagpersoner eller frivillige, som arbejder med unge i forbindelse med fastholdelse i ungdomsuddannelse.

3 dages mentoruddannelse  

Kurset kan tages selvstændigt, eller det kan tages som introduktion til en 3 dages mentoruddannelse, som afholdes i regi af Ungliv.dk, som Marianne Schøler er indehaver. af. Læs om mentoruddannelsen.

Kilde: Mentorkursus | Kurserogkonferencer.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.