Frivilligt mentorkorps i Fredrikshavn og Sæby | Nordjyske.dk

GIFlogoColorSmallGennem de sidste 2,5 år har Frivilligt Mentorkorps i Frederikshavn Kommunes Ungeenhed hjulpet unge, der af forskellige årsager, har haft behov for hjælp. I mentorkorpset har man erfaret, at de små indsatser ofte gør en stor forskel. For ensomme, angste og unge med andre udfordringer betyder frivillige mentorstøtte, at de unge i højere grad trives og har en mere velfungerende hverdag.

Trods en stigning i antallet af frivillige mentorer, er der stadig flere unge, der gerne vil have en mentor.

Margaretha Cedergren, der er koordinator for det frivillige mentorkorps, afholder derfor uforpligtende informationsmøder, hvor interesserede får mulighed for at høre om, hvad det vil sige at være frivillig mentor.

De frivillige mentorer hjælper de unge til at håndtere udfordringer som, hvordan man får styr på sin økonomi, strukturerer sin hverdag, finder overskud til at leve et sundt, aktivt liv og magter at forblive i uddannelse.

Støtten kan betegnes som en hånd i ryggen.

– For mange unge kan noget så simpelt som at have en voksen at dele sine tanker med, være en vigtig hånd i ryggen. At støtten fra de frivillige mentorer gør en forskel ses ved, at de unge får overskud, bliver bedre til at tackle vanskelige situationer, og komme i gang med eller blive i uddannelse eller job. Den store forskel opnås gennem simple aktiviteter med de unge. Ved at snakke om venner, lejlighed, fritidsinteresser, uddannelsesvalg, økonomi, kostvaner – eller blot ved at gå en tur sammen med den unge, fortæller Margaretha Cedergren.

De frivillige mentorer hjælper de unge ved at være rollemodeller. Fælles for mentorerne er, at de har personlige egenskaber, erfaringer, samt overskud og tid til at hjælpe de unge.

Du kan høre mere om mentor-arbejdet mandag 4. maj kl. 17 i Manegen i Sæby og torsdag 7. maj kl.17-18.30 på Ungeenheden (Hånbækvej 32a, Frederikshavn).

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om, hvad det vil sige at være frivillig mentor, kan du deltage i informationsmøderne. Tilmelding kan ske hos Tina Jordansen på 9845-8400 eller tijo@frederikshavn.dk.

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.