Flygtningehjælpens mentorordning

Dansk Flygtningehjælp har mentorprogrammer for både unge og voksne, kvinder og mænd med minoritetsbaggrund. – Det er godt at kende nogen der har prøvet det man selv skal i gang med, eller kender noget til den del af jobmarkedet man står for selv at skulle ud på, eller nogen der har erfaring med at ansætte medarbejdere og derfor ved hvordan en ansøgning skal skrues sammen og hvad der virker i en jobsamtale.

Formålet er at styrke den enkeltes muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Mentorerne er frivillige der stiller egne erfaringer, viden og netværk til rådighed for en anden med minoritetsbaggrund.

Mentorskabet er en gensidig berigende relation, hvor den mere erfarne guider og støtter den mindre erfarne gennem uddannelse og/eller ud på jobmarkedet.

Kilde: Frivillignet.dk: Bliv mentor

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.